TEXAN PRIDE Roster

Players
# Name DOB
 25  Luke Rojas  Aug 19/97 

Coaches
# Name POS
 23  Simon Rojas