Rookies Roster

Players
Name
Rafa
Christian Acosta
Ramon Gelaber
Fernando Lopez
Antoni Mercado
Christian Negron
Jorge Velez

Coaches
# Name POS Hometown